Meneviyyati Azerbaycan olan dahi

Mənəviyyatı Azərbaycan olan dahi

Poçtalyonun əlindəki sənədi ona uzatmağı ilə açıb oxumağı bir oldu. Sənəddə teleqramının ünvanına çatdığı və məsələnin araşdırılacağı bildirilirdi. ...
Daha ətraflı