VSAT tipli peyk avadanlıqlarının idtaxlı və montajı

VSAT tipli peyk avadanliqlarinin idtaxli ve montaji

VSAT

VSAT (Very Small Aperture Terminal) kiçik diametrli parabolik antenası olan yer peyk stansiyasıdır (terminal). Sözün əsl mənasında "çox kiçik diyafram terminalı". VSAT-a, diametri 2,4 metrdən çox olmayan antenalı stansiyalar daxildir. Transmitterin gücü, bir qayda olaraq, 2 Vt-dan çox deyil.

 

 Əməliyyat prinsipi

 

VSAT avadanlığı əsasında qurulan telekommunikasiya şəbəkəsinə aşağıdakılar daxildir:

  • retranslyator peyklər;
  • peyk rabitəsinin mərkəzi yer stansiyaları;
  • abunəçi peyk stansiyaları;

 

VSAT şəbəkələri geostasionar retranslyator peykləri əsasında düzəldilir. Bu, abonent terminallarının dizaynını mümkün qədər sadələşdirməyə və onları peyk izləmə sistemi olmadan sadə sabit antenalarla təchiz etməyə imkan verir. Peyk yer stansiyasından siqnal qəbul edir, onu gücləndirir və yenidən yerə göndərir. Peykin ən vacib xüsusiyyətləri bort ötürücülərinin gücü və üzərindəki radiotezlik kanallarının (magistral və ya transponder) sayıdır. Müasir VSAT-lar, bir qayda olaraq, 11/14 GHz Ku diapazonunda (bir tezlik qəbul etmək üçün, digəri ötürmə üçün) işləyir, 4/6 GHz C diapazonundan istifadə edən sistemlər də var və hal-hazırda Ka 18/30 GHz diapazonu da istifadə olunur..

 

Peyk rabitəsi şəbəkəsindəki mərkəzi yer stansiyası mərkəzi qovşaq funksiyalarını yerinə yetirir və bütün şəbəkənin işinə nəzarəti, onun resurslarının yenidən bölüşdürülməsini, nasazlıqların müəyyən edilməsini, şəbəkə xidmətlərinin tarifləşdirilməsini və yerüstü rabitə xətləri ilə qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Adətən  CSP ən çox trafik alan şəbəkə qovşağında quraşdırılır. Bu, məsələn, korporativ şəbəkələrdə bir şirkətin əsas ofisi və ya hesablama mərkəzi və ya regional şəbəkədə böyük bir şəhər ola bilər.

 

VSAT abunəçi stansiyası (Abunəçi VSAT terminalı) adətən antena qidalandırıcı qurğu, açıq hava radiotezlik qurğusu və daxili blokdan (modem) ibarətir. Xarici blok kiçik bir ötürücüdür. Daxili blok istifadəçinin terminal avadanlığı (kompüter, LAN server, telefon, faks, PBX və s.) ilə peyk kanalının interfeysini təmin edir.

 

VSAT texnologiyasına əsaslanan peyk şəbəkəsi aşağıdakı telekommunikasiya xidmətlərini göstərməyə imkan verir:

  • Genişzolaqlı internet
  • Video konfrans
  • Məlumatların ötürülməsi
  • Mobil peyk rabitəsi
  • Virtual özəl şəbəkələrin təşkili
  • Məsafəli video nəzarət
  • Ehtiyat rabitə kanallarının yaradılması