İdxal və İxrac olunan telekommunikasiya vasitələrinin sənədləşməsi işləri

Idxal ve Ixrac olunan telekommunikasiya vasitelerinin senedlesmesi isleri

Biz ALFA Telekom şirkəti olaraq respublika ərazisinə idxal olunan (və ya ixrax) bütün telekommunikasiya vasitələrinə qanunvericiliyə uyğun şəkildə avadanlıqların idxalına,gömrük rəsmiləşdirməsinə eləcədə xüsusi icazələrin alınmasına  və istismar üçün  lisenziyaların alınmasını həyata keçiririk.

Avadanlıqların sifarişçiyə uyğun şəkildə vaxtı-vaxtında uyğunluq sertifikatlarının alınması və vaxtının uzadılması tərəfimizdən aparılır.Beləki bəzi avadanlıqların sıradan çıxması və sifarişçinin istəyi ilə bəzi avadanlıqların istismarı zəruri olmadıqı halda  sifarişçi tərəfindən bizə verilən məlumata əsasən möhürlənmə prosesi həyata keçirilir.